AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
7. OFFCUP-2012.

Off Road klub Križevci organizirao je 09. i 10. lipnja 2012. u Apatovcu 7. OFF ROAD CUP KRIŽEVCI 2012., pod pokroviteljstvom Koprivnièko-križevaèke županije i Grada Križevci, te supokroviteljstvo Zajednice tehnièke kulture Županije i grada Križevaca.

Na natjecanju po terenima u okolici Apatovca, Vojakovaèkog Osijeka, Glogovnice, Kalnika i Stupa nastupile su 21 posada u kategorijama road booka, od èega 5 u Hardu, 6 u Softu i 10 u kategoriji Turist.
Na poligonu je 5 posada vozilo Extrem i 14 posada brzinac.

Pored toga, na Poligonu je organizirano i natjecanje AVG - kvad vozilima na kojem je nastupilo 6 vozila.