AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Èlanstvo u Klubu

Èlanom Kluba može se postati prihvaæanjem odredaba Statuta Kluba, kao redovan ili podupirajuæi èlan.
Pristupanjem Klubu potpisuje se Pristupnica, a Vašu želju za èlanstvom možete kroz zahtjev poslati e-mail poštom.
Nakon popunjavanja priloženog Zahtjeva kontaktirati æemo Vas radi daljnjeg prijema u èlanstvo.

Hvala!

ZAHTJEV ZA PRIJEM U ÈLANSTVO KLUBA
1. IME  I PREZIME
3. MJESTO STANOVANJA
4. ADRESA STANOVANJA
5. TELEFON/FAX
6. VAŠ E-MAIL
IZJAVLJUJEM DA ÆU PREMA OVOM ZAHTJEVU I NAKON ŠTO MI KLUB DOSTAVI "PRISTUPNICU" POTPISATI JE ZA ÈLANSTVO U KLUBU