AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
01.12.2005. - Program rada Kluba za 2006.

Programu rada Kluba za 2006. godinu planira se, kao poseban projekt, urediti Poligon za treninge i takmièenja u okolici Apatovca.
Klub æe provoditi razne aktivnosti, od osposobljavanja mlaðih èlanova u vožnji terenskim vozilima, nastupanje èlanova Kluba na natjecanjima u Hrvatskoj i meðunarodnim off-road susretima, akcijama zaštite okoliša i dr.
U planu je i organiziranje jednog meðunarodnog susreta off-road klubova na poligonu i terenima oko Apatovca.
Ekipe Kluba nastupati æe na 7 meðuklupskih natjecanja u Hrvatskoj, te na 4 meðunarodna susreta, u Hrvatskoj, Italiji i Austriji.
Klub æe organizirati i niz opæekorisnih akcija, posebno akcija èišæenje šuma i polja od odbaèenih olupina automobila i drugog otpada u suradnji s  udrugama za zaštitu okoliša i Komunalnim poduzeæem Križevci.
Kroz ostala off-road druženja s prijateljima Kluba iz Njemaèke organizirati æe se turistièke vožnje ðipovima, uz promicanje turizma križevaèkog podruèja.