AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
22.02.2009. - Izborna skupština Kluba
Na Izbornoj skupštini Kluba održanoj 22. veljaèe 2009. u Apatovcu usvojena su izvješæa o dasadašnjem radu Kluba za proteklo razdoblje, te Financijsko izvješæe za 2008. godinu.Predsjednik Kluba Jadranko Kovaè i potpredsjednik Zoran Švec iznjeli su sportske rezultate èlanova Kluba u protekloj godini koji su vrlo dobri, posebno što je Klub ukupno 4. u Hrvatskoj, a vozaè Zoran Švec 3. u hardu. I ostale posade Kluba postigle su zapažene rezultate.
Pored navedenog Klub je od 12.-13. srpnja 2008. organizirao u okolici Apatovca i Križevaca 3. Off Road Kup Hrvatske, uz nastup offroad klubova iz Hrvatske, Njemaèke i Slovenije, kao znaèajnu sportsko-turistièku manifestaciju ovog kraja.
Klub je predstavio svoja dostignuæa i na županijskom Gospodarsko-obrtnièkom sajmu u Križevcima u studenom 2008. godine.

Usvojen je i Program rada Kluba za 2009. godinu s Financijskim planom, gdje æe Klub, pored organiziranja 4. OFFROAD KUPA HRVATSKE od 12.-14. lipnja 2009., nastupati preko svojih ekipa na 12. domaæih i meðunarodnih susreta off road klubova.

Izabrano je i vodstvo Kluba:
 1. Jadranko Kovaè - za predsjednika
 2. Zoran Švec - za potpredsjednika
 3. Željko Brliæ - za èlana Izvršnog odbora
 4. Ivan Knok - za èlana Izvršnog odbora
 5. Stjepan Topolko - za èlana Izvršnog odbora
U Nadzorni odbor izabrani su:
 1. Robert Antolkoviæ - za predsjednika
 2. Marijan Orešnik - za èlana
 3. Ivan Vuèajnik - za èlana
U Sud èasti izabrani su:
 1. Vilim Juriæ - za predsjednika
 2. Zdenko Antolèiæ - za èlana
 3. Renato Šatvar - za èlana
Za tajnika Kluba Izvršni odbor je izabrao Igora Benèaka.