AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
06.01.2018. - Održana Skupština Kluba

Redovna godišnja Skupština Off Road kluba Križevci održana je 06. 01. 2018. na kojoj je u ime Radnog predsjedništva predsjedavao Ivan Knok.
Izvješæe o radu Kluba za 2017. podnio je predsjednik Kluba Robert Antolkoviæ, s posebnim naglaskom na uspješno održavanje "11. Off Road cupa Križevci 2017." na lokaciji u Vojakovaèkom Osijeku, te nastupu èlanova na susretima offroad klubova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i akcijama èišæenja šuma od otpada u okolici Križevaca, u suradnji s Gradom Križevcima i Komunalnim poduzeæem Križevci.
Izvještaj o radu Kluba s financijskim izvještajem za 2017. jednoglasno je usvojen.

Predsjednik Kluba Robert Antolkoviæ predložio je Program rada i Financijski plan za 2018., prema kojem bi i dalje èlanova Kluba prisustvovali i nastupali na natjecanjima u organizaciji drugih klubova u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, te o akcijama èišæenja šuma od otpada na podruèju Grada Križevaca, u okviru zajednièkog projekta zaštite okoliša s Gradom Križevcima.
Na lokaciji u Vojakovaèkom Osijeku održao bi se tijekom rujna "12. Off road cup Križevci 2018"., na kojem bi nastupile posade iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog natjecanja i u suradnji s Gradom Križevcima ova bi manifestacija imala posebne sadržaje u vožnji terenskim vozilima kroz turistièku klasu s upoznavanjem sudionika s turistièkim i drugim znamenitostima na podruèju Grada Križevaca i okolnih opæina.
U raspravu su se ukljuèili Ante Starèeviæ, Ivan Knok i Jadranko Kovaè, podržavajuæi Program rada i aktivnosti Kluba za 2018. godinu.
Izvještaj o radu Kluba za 2018. s financijskim izvještajem jednoglasno je usvojen.

***

Nakon održane Skupštine održana je sjednica Izvršnog odbora Kluba na kojoj je izvršen prijem novih èlanova u Klub.