AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
18.03.2007. - Održana Skupština Kluba

U Apatovcu je 18. ožujka 2007. održana redovna godišnja Skupština Off Road kluba Križevci na kojoj su podnijeta izvješæa o radu za 2006., te je usvojen plan aktivnosti za 2007. godinu.Predsjednik Kluba Jadranko Kovaè podnio Izvješæe o radu i financijsko izvješæe za 2006. godinu u kojem su naznaèene aktivnosti Kluba u 2006. godini: od nastupa ekipa Kluba na raznim natjecanjima za prvenstvo - kup Hrvatske, akcijama èlanova Kluba na ureðenju poligona i staza u Apatovcu i okolici, predstavljanja Kluba na Zagreb auto-show i Gospodarasko-obrtnièkom sajmu u Križevcima, kao i organizacija susreta za kup Hrvatske na terenima i poligonu u Apatovcu 18. i 19. studenog 2006. godine pod nazivom 1. OFF ROAD CUP - KRIŽEVCI 2006.Skupština je ocijenila rad Kluba za 2006. vrlo uspješnim, posebno na organizaciji održanog natjecanja u Apatovcu, kao i u postignutim rezultatima ekipa Kluba na takmièenju za prvenstvo Hrvatske, gdje su ekipe Jadranka Kovaèa i Zorana Šveca osvajale prva mjesta na mnogim suretima, pa je Zoran Švec proglašen najboljim vozaèem u Hrvatskoj u kategoriji hard-book. Pored toga ekipa Jadranka Kovaèa je osvojila izvrsno 3. mjesto na meðunarodnom susretu - prvenstvu Europe pod nazivom Croatia Trophy koji je održan u svibnju 2006. na terenima Petrove gore, gdje su bili jedina ekipa iz Hrvatske.

Skupština je prihvatila Plan rada kluba za 2007. godinu prema kojem æe ekipe Kluba (4 ekipe) nastupiti na 12 susreta off road klubova u Hrvatskoj, kao i na 2 meðunarodna susreta.
Klub æe od 01. - 03. lipnja 2007. organizirati na poligonu i terenima oko Apatovca meðunarodni susret off road klubova pod nazivom 2. OFF ROAD CUP - KRIŽEVCI 2007. za prvenstvo Hrvatske.

Skupštini Kluba prisustvovali su i predstavnici pokrovitelja i sponzora održanog susreta 1. OFF ROAD CUPA KRIŽEVCI 2006. koji su od Kluba primili zahvalnice i priznanja za pomoæ u organizaciji tog takmièenja.

Direktor Turistièkog ureda Koprivnièko-križevaèke županije Zdravko Mihevc prima zahvalnicu od predsjednika Kluba Jadranka Kovaèa.
12.03.2007. - Godišnja skupština Kluba
Za 18. ožujka 2007. sazvana je redovna godišnja Skupština Kluba na kojoj æe se razmatrati Izvješæe o radu za 2006. godinu i Program rada s financijskim planom za 2007. godinu.