AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
27.09.2015. - Izborna Skupština Kluba

Izborna Skupština Off Road kluba Križevci održana je 27. 09. 2015. na kojoj su podnesena izvješæa o proteklom radu, te je izvšen izbor novog vodstva Kluba.
U Radno predsjedništvo izabrani su Ivan Knok, Jadranko Kovaè i Zoran Švec.
Skupština je usvojila Izvješæe o radu Kluba za razdoblje od 01. 01. 2014. do danas, kao i izvješæe Nadzornog odbora za isto razdoblje.
Donesen je novi Statut Kluba koji je usklaðen sa Zakonom o udrugama.

Izvršen je izbor novog vodstva Kluba za razdoblje 2015. - 2019., gdje su izabrani:

1. Robert Antolkoviæ - za predsjednika
2. Marko Horvat - za potpredsjednika
3. Ivan Knok - za èlana Izvršnog odbora
4. Jadranko Kovaè - za èlana Izvršnog odbora
5. Zoran Švec - za èlana Izvršnog odbora

Za tajnika Kluba izabran je Igor Benèak.

U Nadzorni odbor izabrani su:

1. Ivica Blagaj - za predsjednika
2. Josip Horvat - za èlana
3. Ivan Katanoviæ - za èlana

Skupština je donijela odluku o imenovanju ovlaštenih osoba za zastupanje i odluku o imenovanju likvidatora Kluba.